Tình trạng dinh dưỡng của trẻ phổ biến hiện nay

Tình trạng dinbh dưỡng của các bé hiện nay là vấn đề được các cha mẹ quan tâm. Dưới đây là một video nói lên tình trạng dinh dưỡng của trẻ hiện nay.

[yframe url=’https://www.youtube.com/watch?v=c53hSWN4ckQ’]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *